inclusie

Op Wikipedia kun je over de betekenis lezen; “inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Slag & Vlag

Sinds 2018 mag ik voor Philadelphia Zorg / Philala projectleider Slag & Vlag zijn en het valt me sindsdien pas echt op hoe de situatie is bij Nederlandse muziekverenigingen waar het gaat om inclusie. Om eerlijk te zijn; zeer beperkt!

Ja, er zijn aparte verenigingen (gelukkig maar) waar mensen met een beperking lid van kunnen worden, maar bij “gewone” verenigingen…… Gelukkig is er een klein aantal uitzonderingen, maar we moeten constateren dat er nog (veel) werk aan de winkel is.

Bij verenigingen die zich openstellen voor mensen met een beperking en het koudwatervrees hebben overwonnen zie ik erg veel enthousiasme dat ze er mee zijn begonnen. Je hoeft immers niet per se in dezelfde groep te spelen, te zingen of te dansen, maar je kunt heel goed met elkaar één vereniging zijn. Zo nu en dan met elkaar optreden is voor iedereen verrijkend. Hetzelfde gebeurt toch ook bij de jeugdkorpsen en/of leerlingen. En hoe leuk is dat? Het is gaaf te constateren dat verenigingen die mij benaderen over Slag & Vlag de bril van maatschappelijke relevantie al op hebben gezet en daar naar handelen. Zij gaan voor meer inclusiviteit! Of dat moeilijk is? begin met een eerste stap

In oktober 2018 mocht ik voor korpsmuziek.nl een stuk schrijven over dit onderwerp met als titel “beperkt ben jezelf“.

Bij de KNVB wordt inmiddels serieus werk gemaakt van inclusiviteit, bijvoorbeeld met G-voetbal. Bij de landelijke bond voor muziekverenigingen KNMO staat het nog in de kinderschoenen, het zou daar wat hoger op de agenda moeten. Volgens mij kan het gesprek over inclusiviteit tegelijkertijd gevoerd worden met het gesprek over de maatschappelijke relevantie van muziekverenigingen.

 

Het Sneeker Gala

Ik mocht voor Talant het Sneeker Gala organiseren. Op vrijdagavond 7 juni in Theater Sneek een theaterconcert, waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen een concert gaven. Het was een regelrechte hit! Met dank aan verschillende fondsen en sponsoren, waaronder de hoofdsponsor handicap.nl Enkele reacties van bezoekers en deelnemers deel ik graag met je:

  • We hebben genoten van het enthousiasme en de inzet van de deelnemers aan het gala. We hebben een heerlijke avond gehad met verschillende kippenvelmomenten.
  • De Special Dancers hebben GENOTEN van oor tot oor. Ik vond dat alles super goed geregeld was, credits!!
  • Ik vond het Sneeker Gala zo gaaf omdat alle deelnemers met zoveel passie en enthousiasme hun “ding” deden! Niet nadenken of het goed gaat of niet, maar vol overgave zingen, dansen, vlaggen, drummen, mooi vertellen en ga zo maar door. Het onderlinge respect voor elkaar, zonder jaloezie, elkaar aanmoedigen; zo verfrissend om te zien!
  • We hebben hartverwarmende reacties gekregen op het Sneeker Gala. Een prachtig nieuw initiatief wat herhaling verdient. Enthousiast publiek en na het Gala, de samenwerking tussen mensen met èn zonder beperking heeft voor iedereen meerwaarde.
  • Jullie zijn erin geslaagd om een hele mooie avond neer te zetten. Voor alle deelnemers was het veel meer dan een mooie avond en daar gaat het vooral om. Ik vond het prachtig om de trotse gezichten op het podium te zien.
  • Muziek verbindt! De één heeft een conservatoriumdiploma, de ander muziektherapie vanwege een beperking en samen de grootste lol, want al wordt er goed gepresteerd, dat is niet waar het om draait. Ik zag mensen stralen en ben dankbaar dat ik daar deelgenoot van mocht zijn.

Misschien vraag je jezelf af; “waarom zou ik iets aan inclusie moeten doen?

Volgens mij is de enige juiste wedervraag: waarom niet?

Informatie over het VN verdrag Handicap vind je hier.

About the author: Jelle Roeper