Inclusie

Inclusie

Ik zet me in voor het inclusiever maken van amateurkunst, muziek- en dansverenigingen. Dat doe ik namens de KNMO en eerder in samenwerking met Philadelphia Zorg en HandicapNL. Ook geef ik presentaties voor (culturele) instellingen over inclusie; wat is het? Wat betekent het? Waarom is het zo’n belangrijk thema? Wat vraagt het van je? Waar gewenst begeleid ik organisaties daarna op het pad naar meer inclusiviteit.

Wat houdt inclusiviteit in?

Een inclusieve culturele sector is een culturele sector die zich inzet voor diversiteit, gelijkheid en toegankelijkheid voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond, identiteit of beperkingen. Dit omvat kunst, erfgoed, entertainment, musea, podiumkunsten en andere culturele activiteiten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een inclusieve culturele sector:

1. Diversiteit in programmering: Een inclusieve culturele sector promoot diversiteit in de presentatie van kunst en cultuur. Dit omvat het ondersteunen en promoten van kunstenaars en makers uit diverse achtergronden, waaronder etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, enz. Het omvat ook het aanbieden van verschillende soorten culturele expressie.
2. Toegankelijkheid: Inclusie betekent dat culturele instellingen toegankelijk moeten zijn voor mensen met verschillende beperkingen. Dit omvat fysieke toegankelijkheid (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijke locaties), maar ook toegang voor mensen met zintuiglijke beperkingen (zoals doven en slechthorenden), cognitieve beperkingen en andere speciale behoeften.
3. Publieksbetrokkenheid: In een inclusieve culturele sector wordt actief gestreefd naar een divers publiek. Dit kan worden bereikt door culturele programma’s te ontwikkelen en promoten die aansluiten bij verschillende gemeenschappen en doelgroepen. Het betrekken van de gemeenschap bij de besluitvorming en programmering is ook belangrijk.
4. Educatie en bewustwording: Inclusieve culturele instellingen streven naar educatieve programma’s die bewustwording bevorderen over de waarde van diversiteit, inclusie en gelijkheid in de samenleving. Ze kunnen ook educatieve programma’s aanbieden over de culturele achtergronden en geschiedenis van verschillende groepen mensen.
5. Werkomgeving: Een inclusieve culturele sector zorgt voor diversiteit en gelijkheid op de werkvloer, inclusief bestuur, personeel, kunstenaars en vrijwilligers. Het stimuleert ook inclusief leiderschap en besluitvorming.
6. Samenwerking: Culturele instellingen kunnen samenwerken met diverse gemeenschappen, organisaties en kunstenaars om inclusie te bevorderen. Dit kan leiden tot verrijkende culturele uitwisselingen en samenwerkingen.
7. Cultureel erfgoed behouden: Een inclusieve culturele sector erkent het belang van het behouden van het culturele erfgoed van verschillende gemeenschappen en zorgt ervoor dat hun culturele tradities worden gewaardeerd en bewaard.
8. Kritische reflectie: Inclusieve culturele instellingen moedigen kritische reflectie aan over hun eigen praktijken en de impact daarvan op diversiteit en inclusie. Ze zijn bereid om hun aanpak voortdurend te evalueren en aan te passen om meer inclusief te worden. Een inclusieve culturele sector is essentieel voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, het vieren van diversiteit en het creëren van een rijke culturele omgeving die voor iedereen toegankelijk is. Het draagt bij aan het bouwen van een meer inclusieve samenleving als geheel.

TOP