Music Unlimited wordt verlengd!

De KNMO heeft eerder al uitgesproken dat Nederlandse muziek- en dansverenigingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een inclusieve samenleving. Daar invulling aangeven, blijkt in de praktijk iets minder eenvoudig. Om te inspireren, om koud water vrees weg te halen, maar ook om bestaande groepen zekerder te maken is Music Unlimited verlengd. Verlengd tot in ieder geval eind 2023. Daar hebben we de volgende doelstellingen aan gekoppeld:

Daarom zijn werkgroepen binnen het project Music Unlimited begonnen met het schrijven van een methode voor muziek en voor dans. Die methodes worden eind 2023 gepubliceerd.

De muziekmethode is in opzet anders dan bestaande methodieken die er zijn. Zo staan er effectieve praktijkvoorbeelden in zoals ritmische bouwstenen, ritmezinnen speelstukken en andere manieren om ritmes en melodieën aan te leren en tips om daar een muziekstuk mee te maken. Daarnaast worden er ervaringen gedeeld van groepen die al actief zijn, inclusief materiaal dat daarbij gebruikt wordt. Bijzonder is ook het hoofdstuk Technologie dat niet over speeltechniek gaat, maar over de technologische mogelijkheden zodat ook muzikanten met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld een spierziekte, beter mee kunnen doen. Kijk maar eens bij My Breath My Music, echt geweldig wat zij allemaal mogelijk maken. Of bekijk dit filmpje: MBMM Live Studio Session April 2019 

En wanneer het dan allemaal lukt, komen de optredens; alleen of met elkaar. Hier zien we geweldig mooie ontwikkelingen en steeds meer verenigingen ontdekken het; de inclusieve vereniging kent alleen maar winnaars!

Filmpjes
De dansmethode wordt voorzien van veel eigen gemaakte filmpjes. Goede voorbeelden uit de praktijk van docenten die werken met bijzondere groepen. Die voorbeelden worden aangevuld met achtergrondinformatie waarom die oefening belangrijk is. Een praktische lesopbouw neemt je mee in de onbeperkte mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld lesopbouw, didactiek, sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook warming-up en cool-down.
De dansmethode kan een standaard document worden voor iedereen die werkt met mensen met een beperking.

Nieuwe netwerken
De invalshoek vanuit muziek en/of dans is niet vanzelfsprekend bekend bij zorginstellingen en revalidatiecentra. Voor hen kunnen muziek- en dansverenigingen van enorme toegevoegde waarde zijn. En natuurlijk niet te vergeten; het is ook nog eens keileuk! Overigens; wat te denken van samenwerken met  welzijnsorganisaties? Je kunt als vereniging echt een verschil maken!

Nieuwsgierig? 
Kom dan naar het CGN Congres op 8 oktober en/of het SMP Congres op 4 november waar specifieke sessies over dit thema gehouden. Zo wordt op het CGN Congres vanuit de ontwikkelde lesmethode een workshop voor dans gegeven. Tijdens het SMP Congres is er een workshop muziek. Hou de berichtgeving hierover via KNMO Klankwijzer in de gaten.

Zien we je daar?

Groet, Jelle

About the author: Jelle Roeper