DNA onbekend.

DNA onbekend. Veel mensen kennen het programma vast, een programma waarin mensen op zoek gaan naar (een) biologische ouder(s). Dit was ook bij mij het geval, maar ik doe dat liever niet op televisie. Vanaf mijn late tienerjaren ben ik me bewust van de ‘praatjes’ over mijn biologische vader. Mijn juridische vader, Frans Roeper, heb […]

Bigband Heerenveen

Het is met gemengde gevoelens dat ik stop met het dirigeren van Bigband Heerenveen In 2015 heb ik deze band opgericht en heeft collega Jelle Visser de eerste drie jaar gedirigeerd terwijl ik de percussiepartijen voor m’n rekening nam. Toen de post van dirigent vrij kwam ben ik gevraagd om die in te vullen en […]

Music Unlimited wordt verlengd!

De KNMO heeft eerder al uitgesproken dat Nederlandse muziek- en dansverenigingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een inclusieve samenleving. Daar invulling aangeven, blijkt in de praktijk iets minder eenvoudig. Om te inspireren, om koud water vrees weg te halen, maar ook om bestaande groepen zekerder te maken is Music Unlimited verlengd. Verlengd tot in […]

Music Unlimited beëindigd

maart 2023 Music Unlimited is klaar. Tenminste, binnen de regeling i.s.m. het FCP . We hebben de belangrijkste doelstelling gehaald en dat is dat er een beweging in gang is gezet die groeit. We kijken ook terug op een interessante periode waar we de nodige dingen mochten leren. Ik noem drie mooie lessen: er zijn […]

Landelijke Kennisdelingsdag LKCA

Op donderdag 23 maart mag ik bij de landelijke Kennisdelingsdag van het LKCA een workshop verzorgen over Cultureel Ondernemen (ochtendsessie 5). Samen met Alexander Ramselaar van kennisplatform Cultuur+Ondernemen Ik ga het o.a. hebben over “dromen, durven, doen” en neem je mee aan de hand van relevante vragen over waarom, drijfveren en doelen en hoe je […]

Bier!

Op 29 juni 2022 was de presentatie van Ús Ferhaal (Myn Ferhaal). Drie liedjes over Sint Nicolaasga waarvan de inhoud van de teksten tot stand gekomen is door gesprekken met inwoners van Sint Nicolaasga. Bijzondere gesprekken want, net als ieder(e) andere stad/ dorp/ streek, kent ook Sint Nicolaasga haar sterke en zwakke kanten. Over één […]

Perspectief

De column ‘perspectief’ zoals die ook gepubliceerd is in Klankwijzer, het kwartaalblad van de KNMO in december 2020 Perspectief De beperkingen die de Corona-maatregelen met zich meenemen hebben impact. Besturen van verenigingen denken na over hoe ze hun vereniging draaiend kunnen houden. Organisaties/ bonden denken na hoe ze hun activiteiten aan kunnen blijven bieden. De opgelegde […]