Inspirator voor de inclusieve samenleving

Deze column schreef ik voor het kwartaalblad Klankwijzer en is gepubliceerd in maart 2022

De vereniging als inspirator & aanjager voor een meer inclusieve samenleving

  • Is uw vereniging één waar leden zich thuis voelen?
  • Is uw vereniging één waar “samen” hoog in het vaandel staat?
  • Is uw vereniging één waar geen lid hetzelfde is en waar ieder lid kwaliteiten en uitdagingen heeft?
  • Is uw vereniging één waar mensen met een beperking ook welkom zijn?

Heel veel verenigingen hebben afgelopen maanden mail gekregen met het aanbod gratis begeleiding te krijgen om tot oprichting van een G-groep te komen. Het was een klus om de contactgegevens op te zoeken i.v.m. de AVG. Best bijzonder om te ervaren welke vereniging heel gemakkelijk te vinden is en een ander totaal niet. Vindbaarheid is daarmee niet altijd even eenvoudig en dat is toch best raar. Je wilt als vereniging toch gevonden worden lijkt mij. info@naamvereniging is niet AVG-gevoelig, maar informatie die direct naar een ‘natuurlijk persoon’ te herleiden is, is dat wel.

Maar goed; het aanbod was gratis begeleiding. Daar is goed op gereageerd. Sowieso; er zijn steeds meer verenigingen die serieus nadenken over het opzetten van een G-groep. Want waarom niet? We gaan de laatste maanden in van Music Unlimited en daarmee komt mogelijk een einde aan een fantastische periode. Het thema inclusiviteit laat zoveel raakvlakken zien met de relevantie van een vereniging en kan zo’n inspirerend voorbeeld zijn voor dorp/ stad/ regio van de vereniging.

Het woord muziekvereniging bestaat uit twee woorden: muziek en vereniging. De definitie van vereniging is volgens Van Dale “vrijwillige organisatie van een aantal personen met een bestuur aan het hoofd en met een bepaald doel”. Het zal dan ook niemand verbazen dat muziek maken een doel van de muziekvereniging is. Dat is dan ook wat er vaak gecommuniceerd wordt aan potentiële nieuwe (jeugd)leden en ouders. Maar wat nou als je iets heel anders aanbiedt: persoonlijke ontwikkeling, samenwerken, stimulans van de hersenen, leren luisteren, leren concentreren, respect voor elkaar, sociaal netwerk etc. Dat is toch veel waardevoller dan alleen maar “we maken muziek”? Dat je muziek maakt snapt iedereen wel. En ieder instrument en stem is van waarde; ze zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Alle mensen zijn ook niet gelijk, wel gelijkwaardig.

De (muziek)vereniging als inspirator & aanjager voor een meer inclusieve samenleving:

  • Met elkaar
  • Ontmoeting
  • Iedereen kan iets
  • Niet gelijk, wel gelijkwaardig
  • Samen sterker, beter en verder
  • O ja, we maken ook muziek

Hoe kan het dan zo zijn dat er zo gemakkelijk mensen buitengesloten worden? Ook, of beter, júist de toporkesten in Nederland hebben daar een verantwoordelijkheid in. Niet alleen voor henzelf maar aan de hele keten. Zij kunnen niet aan ledenpikkerij doen zonder een wederkerige bijdrage te leveren aan de keten. Dat is korte termijn denken, eigen belang, roofbouw. Daar wordt iedereen alleen maar minder van. Iedere vereniging heeft een rol en kàn van grote betekenis zijn, voor de hele keten en voor de hele samenleving. Waarom? Verenigingen kunnen fantastische dingen doen en van enorme betekenis zijn! Ongeacht het niveau van muziek maken. We zijn social work ten voeten uit.

Daarom: De vereniging als inspirator & aanjager voor een meer inclusieve samenleving.

About the author: Jelle Roeper